Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bibliometria : Bibliometria – Biblioteka SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliometria
 

 Bibliometria

 
Według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, pracownik naukowy winien wśród dokumentów przedłożyć :  wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej stanowiący jego dorobek naukowy.
 
W sporządzaniu analizy bibliometrycznej pomocą służy Oddział Informacji Naukowej (OIN) i Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) Biblioteki SGH.
 
Analiza Bibliometryczna dorobku Pracowników Naukowych SGH jest sporządzana:
 
  • w odpowiedzi na uzasadniony wniosek zainteresowanego,
  • na podstawie dostarczonego wykazu publikacji naukowych, udokumentowanego  odpowiednimi kopiami oraz oświadczeniem o objętości wydawniczej danej publikacji.
 
Podstawą prawną dokonywania analizy bibliometrycznej jest :
 
  • w przypadku artykułów w czasopismach naukowych:wykaz punktowanych czasopism naukowych, obwieszczany Komunikatem MNiSW, (obowiązującym w danym roku publikacji);
  • w przypadku pozostałych publikacji:
    Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877).


Pytania związane ze sporządzaniem wykazów oraz punktowaniem publikacji prosimy kierować na adres:
 
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowiecka 22B (budynek B)
02-521 Warszawa
pok. 10, parter, tel. 22 564 9505
infnauk@sgh.waw.pl
 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.