Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Zasady sporządzania

 

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego jest sporządzana  dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w terminie 3-4 tygodnie od daty złożenia dokumentów, w zależności od liczby pozycji ocenianych oraz liczby osób oczekujących.

Ocena dorobku naukowego jest wykonywana wyłącznie na podstawie odpowiednio udokumentowanego wykazu publikacji naukowych.

Publikacje, które nie zostaną właściwie udokumentowane, nie będą mogły zostać poddane ocenie i nie zostaną uwzględnione w procesie analizy bibliometrycznej.


Podstawą do sporządzenia analizy bibliometrycznej jest złożenie przez Pracownika Naukowego SGH kompletnej dokumentacji dorobku naukowego w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej lub w Sekretariacie Biblioteki.

Kompletna dokumentacja powinna zawierać:

  1. wniosek o sporządzenie analizy bibliometrycznej,
  2. udokumentowany  wykaz publikacji
  3. udokumentowanie objętości publikacji wymienionych w wykazie w postaci oświadczeń o ich objętości wydawniczej.


Ad 2. Aby udokumentować daną publikację Pracownik Naukowy SGH powinien dostarczyć następujące kopie:

  • w przypadku artykułu naukowego: 
    strony tytułowej czasopisma wraz ze spisem treści
  • w przypadku monografii, rozdziału w monografii, redakcji monografii: 
    strony tytułowej, strony redakcyjnej oraz spisu treści

Ad 3.  oświadczenia o objętości publikacji w arkuszach wydawniczych w znakach typograficznych1  Pracownik Naukowy SGH powinien dostarczyć:

dla monografii - w przypadku gdy monografia liczy mniej niż 132 stron
dla monografii - w przypadku gdy bez względu na objętość rozdziału, objętość monografii  liczy mniej niż 132 stron
dla rozdziału - w przypadku gdy rozdział zamieszczony w monografii  liczy mniej niż 11
dla artykułu - w przypadku gdy artykuł umieszczony został w czasopiśmie uwzględnionym na liście C i liczy mniej niż 11 stron
dla artykułu w języku obcym - w przypadku gdy artykuł umieszczony został w czasopiśmie zagranicznym niepunktowanym  i liczy mniej niż 11 stron

Linki przydatne do obliczania objętości publikacji:Wykaz publikacji winien zawierać wszystkie pozycje z dorobku naukowego pracownika, uporządkowane chronologicznie oraz zredagowane zgodnie z normami opisu bibliograficznego Publikacje winny być opisane według poniższego klucza:

ARTYKUŁ
​ELEMENT OPISU ​WZÓR
​1 ​Pełny tytuł artykułu: ewentualny podtytuł/ autor, współautor(-rzy) ​Merytokracja i technokratyzm: o niepolitycznychtendencjach hegemonicznych zdefektowanego liberalizmu / Tomasz Borgul, Tomasz Panek
​2 ​Pełny tytuł czasopisma: podtytuł ; ISSN ​Dialogi Polityczne: polityka, filozofia, społeczeństwo, prawo  ; ISSN: 1730-8003
​3 ​Numer tomu, zeszytu etc./ rok ​Nr 13/ 2010
​4 ​Zakres stron, zgodnie z numeracją zastosowaną w tomie, zeszycie etc. W którym opublikowany został tekst ​s. 149-162


Docelowy opis artykułu:
Merytokracja i technokratyzm: o niepolitycznych tendencjach hegemonicznych zdefektowanego liberalizmu / Tomasz Borgul, Tomasz Panek Dialogi Polityczne: polityka, filozofia, społeczeństwo, prawo ; ISSN: 1730-8003
Nr 13/ 2010, s. 149-162

MONOGRAFIA
​ELEMENT OPISU ​​WZÓR
​1 ​Pełny tytuł książki: ewentualny podtytuł / autor, współautor(-rzy) ; ISBN ​Polska polityka pieniężna: badania teoretyczne i empiryczne / Michał Brzoza-Brzezina ; ISBN: 9788325526306
​2 ​Miejsce wydania, wydawca, rok wydania ​Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
​3 ​Numer wydania z informacją o ew. zmianach, uzupełnieniach, aktualizacjach itp., (dodruki nie są punktowane)
​4 ​Liczba  stron publikacji
(w przypadku monografii, która liczy mniej niż 132 strony: liczba arkuszy wydawniczych)
​190 s.

                                                                                         

1Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. (dz. Dz. U. 2012r., poz. 877) autor jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o objętości wydawniczej monografii i objętości rozdziału w monografii.


Docelowy opis monografii:
Polska polityka pieniężna: badania teoretyczne i empiryczne/ Michał Brzoza-Brzezina ; ISBN: 9788325526306
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
190 s.

REDAKCJA
​ELEMENT OPISU ​WZÓR
​1 ​Pełny tytuł redagowanej pozycji wraz z podtytułem / red. nauk. ; numer ISBN ​Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych / red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski ; ISBN: 9788373786271
​2 ​Numer wydania z informacją o ew. zmianach, uzupełnieniach, aktualizacjach itp., (dodruki nie są punktowane)
​3 ​Miejsce wydania, wydawca, rok wydania ​Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011
​4 ​Łączna liczba stron publikacji
(w przypadku monografii, która liczy mniej niż 132 strony: liczba arkuszy wydawniczych)
​949 s.
​5 ​Gdy monografia lub wydanie zbiorowe zostało wydane w ramach serii do opisu należy dołączyć nazwę serii wraz z jej numerem

 
Docelowy opis redakcji:
Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych / red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski ; ISBN: 9788373786271
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011
949 s.

ROZDZIAŁ​ MONOGRAFII
​ELEMENT OPISU ​WZÓR
​1 ​Tytuł rozdziału/ autor, współautor(-rzy) ​Ewolucja podatków i opłat w transporcie/ Bartłomiej Gorlewski, Wojciech Paprocki
​2 ​Pełny tytuł książki: podtytuł/ redaktor(-rzy) ; numer ISBN ​Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych  / red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski ; ISBN: 9788373786271
​3 ​Numer wydania z informacją o ew. zmianach, uzupełnieniach, aktualizacjach itp., (dodruki nie są punktowane)
​4 ​Miejsce wydania, wydawca, rok wydania ​Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011
​5 ​Strony na których zamieszczony został tekst
(w przypadku rozdziału, który liczy mniej niż 11 stron, liczba arkuszy wydawniczych)
​s. 699-710
​6 ​Łączna liczba stron całej monografii
(w przypadku monografii, która liczy mniej niż 132 strony: liczba arkuszy wydawniczych)
​949 s.
​7 ​Gdy monografia lub wydanie zbiorowe zostało wydane w ramach serii do opisu należy dołączyć nazwę serii wraz z jej numerem

 
Docelowy opis rozdziału:
Ewolucja podatków i opłat w transporcie/ Bartłomiej Gorlewski, Wojciech Paprocki
W: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych / red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski ; ISBN: 9788373786271 ; 949 s.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011
s. 699-710